مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش اما تفکر نه!

1.حافظ به گونه ای سهمگین نشسته و چنبره زده بر ذهن و دل ما ایرانیان است و ما ایرانیان اگاهانه و نااگاهانه و خوابگردانه به همان شیوه ی حافظی زندگی …

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش اما تفکر نه! Read More

غرور و تعصب، محصول مشترک مهاجمان حرم و مدافعان عید

  1.خوشتان بیاید یا نیاید “غرور و تعصب” محصولِ انسانِ ایرانی ست. چه مذهبی و چه غیرمذهبی. چه انسانِ بیسوادِ و کم سواد روستاهای عجب شیر و چه انسان مثلا …

غرور و تعصب، محصول مشترک مهاجمان حرم و مدافعان عید Read More

کارکرد اندک شعر و شاعری و نشست های ادبی ایرانیان

*حرف های نصفه و نیمه من درجمع علاقه مندان به شعر در دانشگاه کنکوردیا مونترال /شاید یک ماه قبل * دوستانی که برای نشست های ادبی( خصوصا شعر خوانی و …

کارکرد اندک شعر و شاعری و نشست های ادبی ایرانیان Read More

شیرازی ها، البته برخی و پرده برداری از خودشیفته گیِ پنهانِ ایرانی!

  دو مقدمه ضروری: الف: باید به آندسته از شیرازی ها ( نه همه شیرازی ها) که در شرایط اضطرار به دیگر مردمانِ مانده و جان و مال از دست …

شیرازی ها، البته برخی و پرده برداری از خودشیفته گیِ پنهانِ ایرانی! Read More

از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان

?از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان کتاب کوچک “مکتوبات” را در دست داشتم و خواندم از میرزا فتحعلی آخوند زاده از ترقی خواهان دوران قاجار که اندیشه اش …

از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان Read More

ما مردمان ساده ،سلبریتی های پوچ و برادر حاتم طائی

  ما خیلی مردمان ساده ای هستیم. خیلی ساده. انقدر ساده که هر روز یکجور به یک طریق از این ساده گی ما عصاره حماقت میگیرند و سرمان کلاه میگذارند …

ما مردمان ساده ،سلبریتی های پوچ و برادر حاتم طائی Read More