گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پاییز 84/ اولین و آخرین گفتگوی من با علی اکبر اشعری مشاورفرهنگی احمدی نژاد و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی/ تازه امده بود/ قرار گفتگو را میگذاریم و حتی …

گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران Read More

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری

تابستان 84/ یک روز به سراغ هر سه نفر رفتم،کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری،..حرف زیاد جدی هم نزدیم اما همان چند کلمه ای که میان ما ردو بدل شد ماندنی شده …

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری Read More

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد

مرداد و شهریور 83/ با خانم بهاره رها دوست  نیز چند مرتبه گفتگو کردم،این اولین با ربود،رک و راست حرف میزد و البته بی تعارف، اولین گفتگوی من با او واکنش …

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد Read More