محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد

  *”این تخم لق کردستان مستقل را انگلیس‌ها در دهن اکراد شکسته و خاطر دولت ترکیه را از این جهت متزلزل ساخته‌اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل …

محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد Read More

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی!

آنها که دست به کمپین ساختن دارند و برای فریبکاران دیروز و مصلحان امروز! هزار جور کمپین راه می اندازند برای شما کاری نکردند.آنهایی که هر هفته یک “هشتک” هوا …

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی! Read More