به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود

دکتر ابراهیم افشار همیشه صریح بوده است و با صداقت، بی حاشیه حرف میزند و میرود سراغ اصل مطلب.میان اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمتر مثل ایشان دیده ام…قرار …

به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود Read More

شیرازه یک ساله شد، صد ساله میشود؟

شیرازه/ نمره پایانی و ارزوهای من نمره اخر شیرازه بود،کسی چیزی نگفته بود اما من میدانستم،یعنی معلوم بود که تدبیری نیست برای حمایت و تداوم نشریه ای که نیامده جای …

شیرازه یک ساله شد، صد ساله میشود؟ Read More

همایش یا نمایش! بودن یا نبودن؟ مساله این بود!!

شیرازه//پاییز سال  87،برگ درختان زرد میشد،اوضاع کتاب و فرهنگ ومطالعه زرد تر بود،همایش های انجمن کتابداری ایران ظاهرا به راه بود اما هیج نشانی از همایش با خود نداشت،شاید هم داشت …

همایش یا نمایش! بودن یا نبودن؟ مساله این بود!! Read More

این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟

شیرازه/فروردین و اردیبهشت 87 یکم: تعادل و هماهنگی در میان اجزای یک پدیده، چه از نوع ارگانیسم های زنده همانند جوامع و گروه ها …و چه از نوع سیستم های …

این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟ Read More