تبعید جامعه شناسی، مرگ آرام جامعه شناس و فریب روانشناسی!

خبر: هاله لاجوردی ،جامعه شناس ایرانی در سن 57 سالگی بعد از سالها طرد و خانه نشینی، درگذ 1. کمتر ایرانی در سپهر عمومی میتواند دو و حتی یک جامعه …

تبعید جامعه شناسی، مرگ آرام جامعه شناس و فریب روانشناسی! Read More

استیصال کلمات در روایت یک اندوه

سلام فاطمه جان مشغول کار بودم که خبر غم انگیزی را به سرعت از جلوی چشمانم عبور دادم!…حتی چشمانم را بستم …سرم را برگرداندم تا نبینم و نخوانم….تاب ایستادن و …

استیصال کلمات در روایت یک اندوه Read More

“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اينكه ميدانم اگر باخبر شوي قرار است چه بگویم، حكما پيغام و …

“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید Read More

غرور و تعصب، محصول مشترک مهاجمان حرم و مدافعان عید

  1.خوشتان بیاید یا نیاید “غرور و تعصب” محصولِ انسانِ ایرانی ست. چه مذهبی و چه غیرمذهبی. چه انسانِ بیسوادِ و کم سواد روستاهای عجب شیر و چه انسان مثلا …

غرور و تعصب، محصول مشترک مهاجمان حرم و مدافعان عید Read More

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان

?اگر بگویم این روزها زبانم بند آمده حرف گزافی نگفته ام. اگر بگویم هیچ چیز را نمیتوانم قلمی کنم حرف راستی زده ام. گاهی فکر میکنم ذهنم دیگر به چابکی …

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان Read More

گیسوانت پرچم است برای ایل

  آهای … با توام، دخترک نگاه کن… دخترکی که گیسوانت شب بود و صورتت ماهِ تمام ،در خنکای نیمه شبانِ تفتیده روزهای تابستان! به زیر آسمانی گره خورده از …

گیسوانت پرچم است برای ایل Read More