ما مردمان کوچک و این مردان بزرگ!

  به روزی نرسیده هنوز که استاد احسان یارشاطر هم با این جهان خداحافظی می کند انچنان که ایرج افشار و باستانی پاریزی و دیگران چند سالی زودتر، محفلشان حالا …

ما مردمان کوچک و این مردان بزرگ! Read More

محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد

  *”این تخم لق کردستان مستقل را انگلیس‌ها در دهن اکراد شکسته و خاطر دولت ترکیه را از این جهت متزلزل ساخته‌اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل …

محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد Read More

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی!

آنها که دست به کمپین ساختن دارند و برای فریبکاران دیروز و مصلحان امروز! هزار جور کمپین راه می اندازند برای شما کاری نکردند.آنهایی که هر هفته یک “هشتک” هوا …

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی! Read More

این روزهای من، اسماییل فصیح و جلال اریان

  این روزها و این زمانه هیچ چیز مانند خواندن آرامم نمی کند.حتی نوشتن نیز آن آرامش سابق را به من نمیدهد. دوست دارم بیشتر جهان را نگاه کنم.به ادمها …

این روزهای من، اسماییل فصیح و جلال اریان Read More