جهان ” پسا کرونایی” چه صیغه ایست؟

☘️هراسناک نشوید. دلتان خالی نشود یکوقت! حتی فکر نکنید کسی یا کسانی که این عبارت پر طمطراق “جهان پساکرونایی ” را استفاده میکنند عنقریب ما را میهمان یک کشف و …

جهان ” پسا کرونایی” چه صیغه ایست؟ Read More

ترس های من در روزِخرداد از ماهِ فروردین

به یاد ندارم که در تمام طول زندگی ، سالروز به دنیا آمدنم را خودخواسته! به جشن نشسته باشم ویا اشاره کرده باشم و یا رغبتی داشته باشم برای هیاهو …

ترس های من در روزِخرداد از ماهِ فروردین Read More

گیسوانت پرچم است برای ایل

  آهای … با توام، دخترک نگاه کن… دخترکی که گیسوانت شب بود و صورتت ماهِ تمام ،در خنکای نیمه شبانِ تفتیده روزهای تابستان! به زیر آسمانی گره خورده از …

گیسوانت پرچم است برای ایل Read More