سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست!

سال هشتادو پنج،مرداد و شهریور میدانستم که آن سال ،آخرین سالی ست که درآن نشریه قلم میزنم،پس در هر شماره از “ان زاویه” که میدیدم تلاش میکردم تا گره های …

سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست! Read More

مدیریت کتابداران،نقطه و فعلا پایان بحث!

سال 84/ پاییز در شماره پیشین خبرنامه بحث مدیریت کتابداران را باز کرده بودم،خودم نیز یاداشت هایی نوشته بودم و  از ان زاویه که میدیدم  اوضاع را توصیف میکردم. در …

مدیریت کتابداران،نقطه و فعلا پایان بحث! Read More

گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پاییز 84/ اولین و آخرین گفتگوی من با علی اکبر اشعری مشاورفرهنگی احمدی نژاد و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی/ تازه امده بود/ قرار گفتگو را میگذاریم و حتی …

گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران Read More