(دست دادن ظريف واوباما و نقش خانواده در سفر به نيويورك!…)

**با توجه با اخبار واصله از مملكت امريكا و دست دادن “ظريف” با حسين باراك اوباما و اووووووووووووووووووج دل واپزي! در ميان تني چند از هموطناني كه از بس حرص …

(دست دادن ظريف واوباما و نقش خانواده در سفر به نيويورك!…) Read More

دست دادن ظريف واوباما و نقش خانواده در سفر به نيويورك!

  **با توجه با اخبار واصله از مملكت امريكا و دست دادن “ظريف” با حسين باراك اوباما و اووووووووووووووووووج دل واپزي! در ميان تني چند از هموطناني كه از بس …

دست دادن ظريف واوباما و نقش خانواده در سفر به نيويورك! Read More

آقا ابوالقاسم، رعیت هنوز به حراج خشتک نرسیده است!

آقا ابوالقاسم قربانت گردم…کاغذعزیزت رسید! امر کرده بودید که برای آرامش خاطر ابوی و عزیز جان، کاغذی داده و این شب عیدی اوضاع منزل را شرح داده تا بلکه  خاطر قوم …

آقا ابوالقاسم، رعیت هنوز به حراج خشتک نرسیده است! Read More

وقتی اینها میرود بالا، این هم می آید پایین!

الف: واقعا خنده ندارد،شاید یکزمان خنده داشت اما حالا ندارد.من هم علاقه ندارم مانند سالهای نه چندان دور قلم به طنز بچرخانم و نه حوصله هست و نه انگیزه. پس …

وقتی اینها میرود بالا، این هم می آید پایین! Read More

“جنبه” آنکه دارد و ما که نداریم!!

مطلب  باز هم برای یکی دو سال قبل  است، خودمان هم نمیدانیم این مطالب تاریخ گذشته کی  تمام میشود،ولی چاره ندارم،باید همه را جمع کنم اینجا که وقتی خواستم این …

“جنبه” آنکه دارد و ما که نداریم!! Read More

بزرگترین عدد اول ، هفت شهر عشق و هفت خان ما!

این مطلب برای حدود دو سال پیش است…یک خبری خواندم درباره “عدد اول” …کمی سرگردان شدم ..یعنی متوجه نشدم قضیه را.  این نوشته نتیجه همان سرگردانی من بود! رسیده و …

بزرگترین عدد اول ، هفت شهر عشق و هفت خان ما! Read More

“رسیدن” وجوهات شب عید به یکجور، “رفتن” به چندجا !

آقا ابوالقاسم قربانت گردم…کاغذعزیزت رسید! امر کرده بودید که برای آرامش خاطر ابوی و عزیز جان، کاغذی داده و این شب عیدی اوضاع منزل را شرح داده تا بلکه  خاطر …

“رسیدن” وجوهات شب عید به یکجور، “رفتن” به چندجا ! Read More