خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث!

در يكي دو هفته اي كه چند ميليون مهاجران سوري و عراقي ديده شدند! چون بالاخره بيش از چهار سال است كه اوضاع سوريه و عراق به بركت حضرت اسد …

خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث! Read More

خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث!.

  در يكي دو هفته اي كه چند ميليون مهاجران سوري و عراقي ديده شدند! چون بالاخره بيش از چهار سال است كه اوضاع سوريه و عراق به بركت حضرت …

خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث!. Read More

خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث

  در يكي دو هفته اي كه چند ميليون مهاجران سوري و عراقي ديده شدند! چون بالاخره بيش از چهار سال است كه اوضاع سوريه و عراق به بركت حضرت …

خواب زده گي و مهاجرنوازي ژرمان ها و خاورميانه ي در دست احداث Read More

عراق ، این بار در دست شیعیان سکولار (1)

1.العراقیه ی با یک یا دو کرسی بیشتر از ائتلاف قانون به رهبری نوری مالکی میرود تا سکان سیاسی عراق را بدست بگیرد. ایاد علاوی رهبر سکولار حزب العراقیه خبر …

عراق ، این بار در دست شیعیان سکولار (1) Read More