“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اينكه ميدانم اگر باخبر شوي قرار است چه بگویم، حكما پيغام و …

“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید Read More

الاغ هایی که به یونجه سس فرانسوی میزنند 2

حرفی ندارم دیگر. زندگی پیچیده تر از ذهن توست و البته ساده تر… راحت باش! من هم پیرتر از آنم که کودکیِ آدمها را صبور باشم. زندگی اگر برای تو …

الاغ هایی که به یونجه سس فرانسوی میزنند 2 Read More