به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود

دکتر ابراهیم افشار همیشه صریح بوده است و با صداقت، بی حاشیه حرف میزند و میرود سراغ اصل مطلب.میان اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمتر مثل ایشان دیده ام…قرار …

به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود Read More

شیرازه یک ساله شد، صد ساله میشود؟

شیرازه/ نمره پایانی و ارزوهای من نمره اخر شیرازه بود،کسی چیزی نگفته بود اما من میدانستم،یعنی معلوم بود که تدبیری نیست برای حمایت و تداوم نشریه ای که نیامده جای …

شیرازه یک ساله شد، صد ساله میشود؟ Read More

همایش یا نمایش! بودن یا نبودن؟ مساله این بود!!

شیرازه//پاییز سال  87،برگ درختان زرد میشد،اوضاع کتاب و فرهنگ ومطالعه زرد تر بود،همایش های انجمن کتابداری ایران ظاهرا به راه بود اما هیج نشانی از همایش با خود نداشت،شاید هم داشت …

همایش یا نمایش! بودن یا نبودن؟ مساله این بود!! Read More

این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟

شیرازه/فروردین و اردیبهشت 87 یکم: تعادل و هماهنگی در میان اجزای یک پدیده، چه از نوع ارگانیسم های زنده همانند جوامع و گروه ها …و چه از نوع سیستم های …

این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟ Read More

آموختن در محضر غلامحسین مصاحب دانشجوی غلامحسین صدیقی و هم کلاس کامران فانی

گفتگو با دکتر نورالله مرادی. هنوز به گمانم خواندنیست و هنوز به گمانم حرف مانده است میان دل و ذهن دکتر، ولی چه وقت دوباره فرصت نشستن با ایشان را …

آموختن در محضر غلامحسین مصاحب دانشجوی غلامحسین صدیقی و هم کلاس کامران فانی Read More

بدترين تهديد براي منزلت اجتماعي كتابداران خود کتابدارن هستند.

گفتگو با دکتر نادر نقشینه استاد دانشگاه تهران یکی از گفتگوهایی بود که هم برای من جذابییت داشت و هم برای خوانندگان.انهم برای اینکه شخصیت و نوع نگاه نادر نقشینه …

بدترين تهديد براي منزلت اجتماعي كتابداران خود کتابدارن هستند. Read More