” نمیشه” واسه سوسن نیست !!

مدیریت کتابخانه  ها  همیشه  برای من یک دغدغه بوده است، همیشه هست ، برای اینکه کتابخانه مرکز توزیع قدرت است در این زمانه و….بگذریم..این مطلب را 3سال پیش نوشته بودم…اوضاع …

” نمیشه” واسه سوسن نیست !! Read More

به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود

دکتر ابراهیم افشار همیشه صریح بوده است و با صداقت، بی حاشیه حرف میزند و میرود سراغ اصل مطلب.میان اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمتر مثل ایشان دیده ام…قرار …

به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود Read More

سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست!

سال هشتادو پنج،مرداد و شهریور میدانستم که آن سال ،آخرین سالی ست که درآن نشریه قلم میزنم،پس در هر شماره از “ان زاویه” که میدیدم تلاش میکردم تا گره های …

سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست! Read More