در رذیلت حرص و طمع/ آیا سعدی داروی اصلی را نمیدانسته که دو تجویز کرده است؟

  با هم این حکایت از سعدی را بخوانیم: بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار شبی در جزیره کیش مرا به حجره …

Read More

همه چیز فرهنگ می خواهد حتی فرهنگ!…پاسخ به یک نامه

  از نامه پر نکته شما متشکرم،حقیقتا ادمیزاد گاهی باید دانسته هایش را از زبان دیگری بشنود وعیب که ندارد هیچ، بلکه سراپا حسن است و جنابعالی چنین کرده اید. …

Read More