مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش اما تفکر نه!

1.حافظ به گونه ای سهمگین نشسته و چنبره زده بر ذهن و دل ما ایرانیان است و ما ایرانیان اگاهانه و نااگاهانه و خوابگردانه به همان شیوه ی حافظی زندگی …

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش اما تفکر نه! Read More

شیرازی ها، البته برخی و پرده برداری از خودشیفته گیِ پنهانِ ایرانی!

  دو مقدمه ضروری: الف: باید به آندسته از شیرازی ها ( نه همه شیرازی ها) که در شرایط اضطرار به دیگر مردمانِ مانده و جان و مال از دست …

شیرازی ها، البته برخی و پرده برداری از خودشیفته گیِ پنهانِ ایرانی! Read More

از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان

?از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان کتاب کوچک “مکتوبات” را در دست داشتم و خواندم از میرزا فتحعلی آخوند زاده از ترقی خواهان دوران قاجار که اندیشه اش …

از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان Read More

اورکنیم …ما مردمانی گیج و سرگردانیم …. نابالغ!

  واقعیت اینست ما مردمی شده ایم بلاتکلیف و سردرگم که خوب و بد را نه میفهمیم و نه تلاش میکنیم که بفهمیم ما به شدت هرچه تمام تر در …

اورکنیم …ما مردمانی گیج و سرگردانیم …. نابالغ! Read More