سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری

تابستان 84/ یک روز به سراغ هر سه نفر رفتم،کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری،..حرف زیاد جدی هم نزدیم اما همان چند کلمه ای که میان ما ردو بدل شد ماندنی شده …

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری Read More

جنازه ی خود را برقص..با لبخند برقص!

(گاهی اینجور میشوم…رها میشوم میان کلمات و بی هیچ تناسبی خودم را میچینم در چند جمله…گاهی شعر (میشود ..گاهی ترانه…گاهی تلخند می اورد و گاهی لبخند… ولی فقط گاهی اینجور …

جنازه ی خود را برقص..با لبخند برقص! Read More