خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر!

  1. این روزها فکر میکنم خدا هم دیگربا مستضعفین نیست. چه دلیلی دارد باشد؟ این خدایی که من درک میکنم با سیاست تام و تمام ترجیحش شده است بغل …

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر! Read More

معامله ی ” خون ” و ” خرد” !

دخترم سلام..عزیزکم دوستت دارم…اما تو باور نکن! امروز مثل همیشه نیستم.یعنی حتی توان نوشتن ندارم و اگر برای تو نبود ابدا کلمات را ردیف نمیکردم.ولی چه کنم که تو یگانه …

معامله ی ” خون ” و ” خرد” ! Read More

ای کاش سر قبر “اخلاق” عکس میگرفتی!

  دیرتر ها،دوستی که دور است رفته بود سر قبر هدایت!اینجا بیا هم نبود. یک عکسی از قبرهدایت گرفته بود و فرستاده بود به یادگار.پاریس. گورستان پرلاشز، قطعه 85.عکس قبر …

ای کاش سر قبر “اخلاق” عکس میگرفتی! Read More