دخترک و دریا

(ترجمه و بر داشتی آزاد از: نانوشته های ارنست همینگوی.سوم اوریل ۱۹۶۳.جزائر کارائیب دخترک دلش دریا میخواست…انهم خیلی…!دریا امدنم بدون قرار قبلی بود.دست خودم نبود.مانند تمام امد وشدهای زندگیم رفتن …

Read More