رذیلت های خانگی، گریز ازآزادی ودموکراسی نخواهی

  راستی چرا ما ایرانیان اینقدر به خودمان میبالیم؟.۱۰۰ سال است که دربه در آزادی ودموکراسی هستیم..از ان پادشه قجر بگیر تا همین حالا حالا ها….خودمان را به هر دری …

رذیلت های خانگی، گریز ازآزادی ودموکراسی نخواهی Read More