همانند انسان های عصرِ سنگ ساده می میریم

تخمِ مرگیم ما مردم. هزاره ها بعد از آنکه آدم ازغار پا به دشت گذاشت، ما همانند انسان های عصر غار و سنگ، می میریم. به هر سو نگاه میکنی …

همانند انسان های عصرِ سنگ ساده می میریم Read More

عصر های ” شیدایی” با جلال الدین رومی

دوستی توصیه کرد، برای مجلس تفسیر مثتنوی  که هر هفته دور هم جمعه میشویم  چند خطی بنویسم،…راستش سختم بود برای این که حد و مرز من بدانجا نمی رسید، اما …

عصر های ” شیدایی” با جلال الدین رومی Read More

ماها مرده مثل سنگیم…ماها مرده..ماهاسنگیم…

کم پیش می امد که زمزمه های بی دلیلم را بنویسم،یا حالش نبود  یا خودم  از ان زمزمه لذت نمیبردم  یا اینکه  گم و گور میشد میان رژه ی همیشگی …

ماها مرده مثل سنگیم…ماها مرده..ماهاسنگیم… Read More

دیشب تا صبح برای نرگس،باران بارید…تا صبح!

سیزده مرداد هشتادو هشت بیست و پنجم فروردین 88 از اسمان شهر برف و باران میبارد/شدید/زمستان بعد از رفتن دمی بازمیگردد عربده ای میکشد و شکوفه ها از ترس سکته …

دیشب تا صبح برای نرگس،باران بارید…تا صبح! Read More