تعریف آدمیزاد،البته تا اطلاع ثانوی

حالا شاید بعضی ها بدشان بیاید ،شاید بر بخورد به بعضی ها ،شاید غریب وآشنایی که گاهی میهمان من میشوند اینجا  فکر کنند من  آداب میزبانی را نمیدانم،…خیلی چیزها  امکان …

تعریف آدمیزاد،البته تا اطلاع ثانوی Read More

صدایی که “تنهایی” را سرک میکشد و همین!

یعنی هدایت کجای زندگی را دیده بود که اینگونه نوشت: “در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد” گاهی کمترین …

صدایی که “تنهایی” را سرک میکشد و همین! Read More