این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟

شیرازه/فروردین و اردیبهشت 87 یکم: تعادل و هماهنگی در میان اجزای یک پدیده، چه از نوع ارگانیسم های زنده همانند جوامع و گروه ها …و چه از نوع سیستم های …

این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟ Read More

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری

تابستان 84/ یک روز به سراغ هر سه نفر رفتم،کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری،..حرف زیاد جدی هم نزدیم اما همان چند کلمه ای که میان ما ردو بدل شد ماندنی شده …

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری Read More

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی

اذرو دی ماه 1382/چند روز بعد از زلزله بم انروزها سید کاظم موسوی بجنوردی ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت.قبلش هم سید محمد خاتمی آنجا بود .راستش من اصلا …

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی Read More

بدترين تهديد براي منزلت اجتماعي كتابداران خود کتابدارن هستند.

گفتگو با دکتر نادر نقشینه استاد دانشگاه تهران یکی از گفتگوهایی بود که هم برای من جذابییت داشت و هم برای خوانندگان.انهم برای اینکه شخصیت و نوع نگاه نادر نقشینه …

بدترين تهديد براي منزلت اجتماعي كتابداران خود کتابدارن هستند. Read More