” مسئله اينست” بايد مسئله ي شیرازه باشد!

اولین گفتگوی من با یکی از اساتید کتابداری (فاطمه رهادوست) که در نشریه الکترونیکی شیرازه منتشر شد. فاطمه رهادوست نياز به معرفي ندارد. شاگردان بسياري در حوزه كتابداري و اطلاع­رساني تربيت …

Read More