فراموش نکنیم: (“X” رییس است ) اعتباری ست ،حقیقت ندارد!

شنبه یکم تیرماه 87 این را نوشتم. به قبای خیلی ها برخورد! مساله ساده است. اما ذهن انسانها  به دلیل انکه معمولا میروند به سمت و سویی که پیشتر دلشان …

فراموش نکنیم: (“X” رییس است ) اعتباری ست ،حقیقت ندارد! Read More