کارکرد اندک شعر و شاعری و نشست های ادبی ایرانیان

*حرف های نصفه و نیمه من درجمع علاقه مندان به شعر در دانشگاه کنکوردیا مونترال /شاید یک ماه قبل * دوستانی که برای نشست های ادبی( خصوصا شعر خوانی و …

کارکرد اندک شعر و شاعری و نشست های ادبی ایرانیان Read More

وقتی فدریکو گارسیا لورکا سبز شد

  سبز، تویی که سبز می‌خواهم،/سبز ِ باد و سبز ِ شاخه‌ها/اسب در کوهپایه و/زورق بر دریا. سراپا در سایه، دخترک خواب می‌بیند/بر نرده‌ی مهتابی ِ /خویش خمیده/سبز روی و …

وقتی فدریکو گارسیا لورکا سبز شد Read More