چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

1.هرودوت مورخ بنام يوناني زياد هم در روايت تاريخ سر سازگاري با ايرانيان ندارد اما با اينهمه مينويسد: “چيزي كه براي پارسي، كردنش ممنوع است گفتنش نيز جايز نيست.پارسي دروغگويي …

چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟ Read More

باید بالا بیاوریم…همه چیز را!

هفتم خرداد هشتادو هفت..لابد خوب نبودم 1. ذهنم شلوغ است.کلمات را فراموش میکنم و نام دوستانم گاه گم میشوند میان ازدحام کلمات در ذهن ساده ی من.یک جورهایی می مانم …

باید بالا بیاوریم…همه چیز را! Read More