ترس های من در روزِخرداد از ماهِ فروردین

به یاد ندارم که در تمام طول زندگی ، سالروز به دنیا آمدنم را خودخواسته! به جشن نشسته باشم ویا اشاره کرده باشم و یا رغبتی داشته باشم برای هیاهو …

ترس های من در روزِخرداد از ماهِ فروردین Read More

بازی بود اما آنروزها ما را “ولیعهد” خطاب میکردند

  باز هم روز تولد، حالا نمیدانم هفت ساله میشود یا هشت ساله،منم که حوصله ندارم،خب البته باید یک هدیه ای چیزی تهیه کنم،حالا شاید خیلی ها در این روز …

بازی بود اما آنروزها ما را “ولیعهد” خطاب میکردند Read More