تعریف آدمیزاد،البته تا اطلاع ثانوی

حالا شاید بعضی ها بدشان بیاید ،شاید بر بخورد به بعضی ها ،شاید غریب وآشنایی که گاهی میهمان من میشوند اینجا  فکر کنند من  آداب میزبانی را نمیدانم،…خیلی چیزها  امکان …

تعریف آدمیزاد،البته تا اطلاع ثانوی Read More