چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

1.هرودوت مورخ بنام يوناني زياد هم در روايت تاريخ سر سازگاري با ايرانيان ندارد اما با اينهمه مينويسد: “چيزي كه براي پارسي، كردنش ممنوع است گفتنش نيز جايز نيست.پارسي دروغگويي …

چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟ Read More

زندگی، خیابان نیست، ” دور برگردان” ندارد!

1.خیلی چیزها د رجهان تغییر کرده است. یعنی جلو رفته است. عقب گردی نبوده و نیست.  انها که عشق ” دوربرگردان”  دارند با سر به زمین میخورند. ابزار جدید در …

زندگی، خیابان نیست، ” دور برگردان” ندارد! Read More

لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن!

اسفند هشتاد و هفت… دیروز نیچه خوانی ! داشتیم!  واز دیروز تا حالا به این چند جمله ی نیچه فکر میکنم : *ايرانيان راستگوترين و راست تيرانداز ترين قوم تاريخ …

لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن! Read More