از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان

?از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان کتاب کوچک “مکتوبات” را در دست داشتم و خواندم از میرزا فتحعلی آخوند زاده از ترقی خواهان دوران قاجار که اندیشه اش …

از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان Read More

راه بادیه این نیست

  بی حرف؟/.به کجا؟/.راه بادیه این نیست./قرارمان این نبود/گردباد_راهزن_ معنا را دست کم نگیر/بیابان_پیش رو سراب و واحه کم ندارد/ واحه را سراب نگیر و سراب را واحه / خزیدن …

راه بادیه این نیست Read More

بازی بود اما آنروزها ما را “ولیعهد” خطاب میکردند

  باز هم روز تولد، حالا نمیدانم هفت ساله میشود یا هشت ساله،منم که حوصله ندارم،خب البته باید یک هدیه ای چیزی تهیه کنم،حالا شاید خیلی ها در این روز …

بازی بود اما آنروزها ما را “ولیعهد” خطاب میکردند Read More