درگذشت نصر حامد ابو زید و ادامه جنگ داخلی میان عقلی ها و نقلی ها در جهان اسلام

من اولین بار که نام  نصر حامد ابو زید را شنیدم  و مطلبی از او خواندم مصاحبه ای بود که نشریه کیان(شاید 13سال قبل درست یادم نیست) با او انجام …

Read More