سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری

تابستان 84/ یک روز به سراغ هر سه نفر رفتم،کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری،..حرف زیاد جدی هم نزدیم اما همان چند کلمه ای که میان ما ردو بدل شد ماندنی شده …

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری Read More

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی

اذرو دی ماه 1382/چند روز بعد از زلزله بم انروزها سید کاظم موسوی بجنوردی ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت.قبلش هم سید محمد خاتمی آنجا بود .راستش من اصلا …

گفتگو با سید کاظم موسوی بجنوردی رییس کتابخانه ملی Read More

از دروس”خارج فقه و اصول” تا ورود به “surreyانگلستان !(1)

گفتگوو با دکتر علیرضا طالب پور در فروردین هشتادو هفت نجام شد و از آنجا که طولانی بود در دو بخش در شیرازه آپلود شد و اینجا نیز همانطور میشود!

از دروس”خارج فقه و اصول” تا ورود به “surreyانگلستان !(1) Read More