“مرغانه” بدون حضور مرغ! رویای جماعت ایرانی!

آدمیزاد موجود غریبی است، جهانی که ما در آن نفس میکشیم غریب تر، کیمیاگران در طول تاریخ و در عرض جفرافیا مدام خودشان را حبس کردند میان جایی که از …

“مرغانه” بدون حضور مرغ! رویای جماعت ایرانی! Read More