يك نامه ي پيدا شده!….ورسيون عشق تغيير كرده است!

 حدود سال 1384 نوشته شده است. در 34 سالگی سلام  عزیزم. این روزها ابدا دل و دماغی ندارم. البته مثل همیشه. راستش چیزی من را سر ذوق نمی آورد. چرا …

يك نامه ي پيدا شده!….ورسيون عشق تغيير كرده است! Read More