میز گردی پیرامون کتاب “فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی”

این میزگرد  با هدف نقد و بررسی کتاب” فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی” نوشته خانم فاطمه رها دوست برگزار شد. کسانی که در این بحث و گفتگو حضور داشتند اینها …

میز گردی پیرامون کتاب “فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی” Read More

از دروس”خارج فقه و اصول” تا ورود به “surreyانگلستان !(1)

گفتگوو با دکتر علیرضا طالب پور در فروردین هشتادو هفت نجام شد و از آنجا که طولانی بود در دو بخش در شیرازه آپلود شد و اینجا نیز همانطور میشود!

از دروس”خارج فقه و اصول” تا ورود به “surreyانگلستان !(1) Read More