در رذیلت حرص و طمع/ آیا سعدی داروی اصلی را نمیدانسته که دو تجویز کرده است؟

  با هم این حکایت از سعدی را بخوانیم: بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار شبی در جزیره کیش مرا به حجره …

در رذیلت حرص و طمع/ آیا سعدی داروی اصلی را نمیدانسته که دو تجویز کرده است؟ Read More