عصر های ” شیدایی” با جلال الدین رومی

دوستی توصیه کرد، برای مجلس تفسیر مثتنوی  که هر هفته دور هم جمعه میشویم  چند خطی بنویسم،…راستش سختم بود برای این که حد و مرز من بدانجا نمی رسید، اما …

عصر های ” شیدایی” با جلال الدین رومی Read More