من از ارتفاع واهمه دارم

  برای دیده شدن باید بروی بالاتر. باید ارتفاع بگیری .من از ارتفاع واهمه دارم. همیشه داشتم. با اینکه ظاهرا مدار جهان بر بالا رفتن است. آنهم در همه چیز. …

من از ارتفاع واهمه دارم Read More