پیام “میلیونر زاغه نشین” : اثبات نظریه دایی جان ناپلئون!

این مطلب را چند روز بعد از دیدن فیلم نوشتم ،شاید یک سال و نیم قبل ،اگر فیلم را ندیده باشید شاید معنا دار نباشد این مطلب، اگر توانستید ببینید. …

پیام “میلیونر زاغه نشین” : اثبات نظریه دایی جان ناپلئون! Read More

شیرازه یک ساله شد، صد ساله میشود؟

شیرازه/ نمره پایانی و ارزوهای من نمره اخر شیرازه بود،کسی چیزی نگفته بود اما من میدانستم،یعنی معلوم بود که تدبیری نیست برای حمایت و تداوم نشریه ای که نیامده جای …

شیرازه یک ساله شد، صد ساله میشود؟ Read More

حمید جان ،آقای خسرو شکیبایی شما مرگ را به کام خود کشیدید! نه مرگ شما را!

یک شنبه سی ام تیرماه هشتاد و هفت، برای خسرو شکیبایی و گاه به گا ه غریب مینماید مرگ حتی برای چون منی که مرگ چون سایه “خیزم” میکند! غریبی …

حمید جان ،آقای خسرو شکیبایی شما مرگ را به کام خود کشیدید! نه مرگ شما را! Read More