گیسوانت پرچم است برای ایل

  آهای … با توام، دخترک نگاه کن… دخترکی که گیسوانت شب بود و صورتت ماهِ تمام ،در خنکای نیمه شبانِ تفتیده روزهای تابستان! به زیر آسمانی گره خورده از …

گیسوانت پرچم است برای ایل Read More