از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده (1)

زندگی  همین است ..میدانستم..همیشه نیز …خم که شوی خیلی ها سوارت میشوند. سرت که پایین باشد خیلی ها تو را احمق فرض میکنند. چشمت را که ببندی خیلی ها تو …

از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده (1) Read More

لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن!

اسفند هشتاد و هفت… دیروز نیچه خوانی ! داشتیم!  واز دیروز تا حالا به این چند جمله ی نیچه فکر میکنم : *ايرانيان راستگوترين و راست تيرانداز ترين قوم تاريخ …

لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن! Read More