حال نجف دریابندری رو به راه نیست!

نجف دریابندری مترجم پیشکسوت به دلیل سکته مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ایرانمهر تهران بستری شد. استاد هشتادو یک سال دارد، متولد  شهریور ۱۳۰۸ در ابادان است . فرزند …

Read More