ما مردمان کوچک و این مردان بزرگ!

  به روزی نرسیده هنوز که استاد احسان یارشاطر هم با این جهان خداحافظی می کند انچنان که ایرج افشار و باستانی پاریزی و دیگران چند سالی زودتر، محفلشان حالا …

ما مردمان کوچک و این مردان بزرگ! Read More

محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد

  *”این تخم لق کردستان مستقل را انگلیس‌ها در دهن اکراد شکسته و خاطر دولت ترکیه را از این جهت متزلزل ساخته‌اند و البته ما هم باید مثل آنها متزلزل …

محمد علی فروغی،تخم لق کردستان مستقل! و دردی که درمان نشد Read More