صائب تبریزی: رحم و انصاف و مروت از جهان برخاسته است .

  این غزل را آرام بخوانید.چندین بار. زمزمه کنید. چه میگویم؟ مزه مزه کنید. حیران اگر نشدید به سلامت عقل خود شک کنید. ضعف و حقارت تئوری های “آینده پژوهی” …

صائب تبریزی: رحم و انصاف و مروت از جهان برخاسته است . Read More