برای کامران فانی، به بهانه شصت وشش سالگی !

هفته پیش،نمیدانم چه روزی اما سه شنبه برای کامران فانی جشن شصت وشش سالگی میگیرند و ما یادمان میرود،انهم بیخ گوشمان! و ما همیشه یادمان میرود آقای فانی! …سر به …

برای کامران فانی، به بهانه شصت وشش سالگی ! Read More

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری

تابستان 84/ یک روز به سراغ هر سه نفر رفتم،کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری،..حرف زیاد جدی هم نزدیم اما همان چند کلمه ای که میان ما ردو بدل شد ماندنی شده …

سه گفتگوی کوتاه با کامران فانی،پوری سلطانی و عباس حری Read More