طاقچه نیم بند و آنچه شما نمی خواستید!

پیش از آغاز این نوشته مخاطبی به جز کسانی که قدرت و مسولیتی داشتند و دارند در حوزه های گوناگون و سطوح مختلف ،ندارد  ،نه اینکه من و شما درویشان …

طاقچه نیم بند و آنچه شما نمی خواستید! Read More