آموختن در محضر غلامحسین مصاحب دانشجوی غلامحسین صدیقی و هم کلاس کامران فانی

گفتگو با دکتر نورالله مرادی. هنوز به گمانم خواندنیست و هنوز به گمانم حرف مانده است میان دل و ذهن دکتر، ولی چه وقت دوباره فرصت نشستن با ایشان را …

آموختن در محضر غلامحسین مصاحب دانشجوی غلامحسین صدیقی و هم کلاس کامران فانی Read More

علاقه مندان در حوزه اسناد و آرشيو كه دست به قلم هم باشندكم هستند.

این گفتگو را با دکتر رضایی  معاون ارشیو سازمان  اسناد و کتابخانه ملی در سال 86 انجام دادم که در شیرازه منتشر شد و کم دردسر نداشت هم برای دکتر …

علاقه مندان در حوزه اسناد و آرشيو كه دست به قلم هم باشندكم هستند. Read More