باید بالا بیاوریم…همه چیز را!

هفتم خرداد هشتادو هفت..لابد خوب نبودم ۱. ذهنم شلوغ است.کلمات را فراموش میکنم و نام دوستانم گاه گم میشوند میان ازدحام کلمات در ذهن ساده ی من.یک جورهایی می مانم …

Read More

عیدمان مبارک ،لیاقتش را داریم!!!

عید سال هشتاد و سه،عید سال هشتاد و چهار،عید ساله هشتادو پنج، شش، هفت، هشت،نه، …کدام عید اینگونه نبوده و نیست؟ عیدتان مبارک….صد سال به این سالها..مبارک است..خیلی مبارک است…اصلا …

Read More