شیرازی ها، البته برخی و پرده برداری از خودشیفته گیِ پنهانِ ایرانی!

  دو مقدمه ضروری: الف: باید به آندسته از شیرازی ها ( نه همه شیرازی ها) که در شرایط اضطرار به دیگر مردمانِ مانده و جان و مال از دست …

شیرازی ها، البته برخی و پرده برداری از خودشیفته گیِ پنهانِ ایرانی! Read More