علاقه مندان در حوزه اسناد و آرشيو كه دست به قلم هم باشندكم هستند.

این گفتگو را با دکتر رضایی  معاون ارشیو سازمان  اسناد و کتابخانه ملی در سال 86 انجام دادم که در شیرازه منتشر شد و کم دردسر نداشت هم برای دکتر …

علاقه مندان در حوزه اسناد و آرشيو كه دست به قلم هم باشندكم هستند. Read More